Vertrouwen en goede communicatie zijn onlosmakelijk verbonden aan een optimale samenwerking en prestatie. Als persoonlijk (virtueel) assistente heb ik dagelijks te maken met samenwerking, zowel met klanten als samenwerkingspartners en weet ik wat de versterkende waarde is van vertrouwen bij samenwerken.

Het werken met één of meerdere personen is vergelijkbaar met het bouwen van een huis. Voor iedereen is het logisch dat het bouwen van een object een proces is waarin partijen op elkaar afgestemde werkzaamheden uitvoeren. Iedereen heeft wel eens in de directe omgeving een bouw of verbouwing meegemaakt. In zo’n proces zijn de diverse fases in werking zichtbaar. Maar wat gaat hieraan vooraf?

samenwerkenVertrouwen als fundament

Iemand heeft een plan voor ogen om ergens te bouwen of verbouwen. Met dit plan in het achterhoofd wordt een architect benadert waarin vertrouwen is. Deze architect neemt de ideeën op en gaat o.b.v. het vertrouwen dat hij gekregen heeft aan de slag, de samenwerking is begonnen.

Na oplevering van het plan en het bouwbestek komt de aannemer om de hoek, de samenwerking met de architect en de opdrachtgever is voor hem begonnen. Als alles besproken is, is er onderling vertrouwen en neemt de samenwerking verdere vormen aan.

Het fundament staat, en dat heet vertrouwen. De samenwerking tussen alle partijen gaat dan de uitvoerende fase is. Uiteindelijk wordt in fases en met overleg gewerkt aan wat in het straatbeeld steeds meer zichtbaar wordt. Er ontstaat een gebouw door zichtbare samenwerking.

Hoe logisch is dit verhaal? Geen denken aan dat het in de hoofdlijnen anders zou moeten. Is het dan denkbaar dat een soortgelijk proces in het bedrijfsleven ook tot mooie dingen zou kunnen leiden? Natuurlijk!

‘Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen’

Resultaat voor de toekomst

Vertrouwen en samenwerken maken mooie dingen mogelijk waarin beoogde doelen met succes en tevredenheid bereikt kunnen worden. Ook in mijn werk zie ik dat wanneer er vertrouwen is, loslaten voor mijn opdrachtgever minder moeilijk is. Het overdragen van werk aan een ander is onmogelijk wanneer het fundament dat vertrouwen heet niet aanwezig is.

Door samenwerken en vertrouwen wordt gewerkt aan de oplevering van een plan tot het moment dat het dak erop zit en de installaties aangesloten zijn.
Wie wil er nou niet in een huis wonen dat veilig is en comfort biedt? Wie wil er niet werken in een proces dat foutloos verloopt of een samenwerking waarin blind vertrouwen is? De kunst is dus om de juiste mensen aan boord te krijgen en samen te werken aan iets moois!

Hoe mooi is uw huis, hoe mooi is uw onderneming? Wilt u werken aan uw fundament? Vergeet vooral de samenwerking en het vertrouwen niet!

Opt In Image
E-zine met gratis tips, handige info en inspiratie!
Ja, ik ontvang graag de ToeDoe nieuwsbrief

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt (Privacy statement)